Pametni telefoni za prodajne promocije – otkrijte hiperlokalnost

Pametni telefoni za prodajne promocije – otkrijte hiperlokalnost

Pametni telefoni utiču na prodajne promocije: Marketing se više promenio u poslednje dve godine nego u poslednjih 50 godina. Mnogi koncepti koji su ranije bili korišćeni za tradicionalni marketing više nisu važeći u novom hiperlokalnom svetu.

Zašto je informacija o mestu gde se kupac nalazi važna?

Zašto je informacija o mestu gde se kupac nalazi važna?

Kupci se dave u poplavi informacija i imaju ozbiljnu potrebu za relevantnošću primljenih poruka. Mesto gde se kupac nalazi može poboljšati relevantnost promocione poruke.

 Upotreba pametnog telefona tokom kupovine

Upotreba pametnog telefona tokom kupovine

U Srbiji od preko 9 miliona korisnika mobilnih telefona preko 70% koriste pametne telefone (podaci za statistiku iz 2016 godine). Preko 60% vlasnika pametnih telefona upotrebljavaju telefon u prodavnici, tokom kupovine.

Digitalni marketing - Šta treba uraditi i šta treba izbeći u digitalnoj marketinškoj kampanji

Digitalni marketing - Šta treba uraditi i šta treba izbeći u digitalnoj marketinškoj kampanji

Digitalne marketinške kampanje se veoma razlikuju od tradicionalnog marketinga. Evo šta treba da uradite ili izbegnite: