Upotreba pametnog telefona tokom kupovine

Upotreba pametnog telefona tokom kupovine

U Srbiji od preko 9 miliona korisnika mobilnih telefona preko 70% koriste pametne telefone (podaci za statistiku iz 2016 godine). Preko 60% vlasnika pametnih telefona upotrebljavaju telefon u prodavnici, tokom kupovine.


Mada za Srbiju ne postoji reprezantativno ispitivanje za šta se korisnici upotrbljavanju svoj pametni telefon tokom kupovine, korisničko ponašanje u zapadnoj Evropi ukazuje na to, da preko 60% korisnika koriste telefon da bi dobili informacije o izvesnom proizvodu, oceni ili komentaru o tom proizvodu ili da pozovu nekog poznanika da se posavetuju pre kupovine. Preko 30% korisnika upotrebljavaju telefon da bi saznali, da li mogu dobiti proizvod na nekom drugom mestu povoljnije.

Perunis GmbH: Trendovi i informacije za hiperlokalni marketing